Lilla Parkskolan i Södertälje

Lilla Parkskolan grundades hösten 2014 och är en svensk F-9-skola där all undervisning sker på svenska.

Vi anser att vår pedagogiska arbetsform ger eleven en skolgång som gör de mer redo för livet. Vi ser helheten i eleven, ger trygghet, goda förebilder och ett lärande som är glädjefyllt.