Lilla Parkskolan är en del av utbildningsföretaget Aprendere Skolor AB (publ.) som bedriver verksamhet inom grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning. Läs mer på www.aprendereskolor.se.

Aprendere_logo 2016 png

APRENDERES VISION

Vår vision är att våra elever ska tro på sin förmåga att skapa sig ett bra liv. Vi jobbar mot visionen varje dag genom att erbjuda ett inspirerande lärande och stötta våra elever i deras kunskapsutveckling. Vi arbetar för att eleverna ska utveckla en trygg identitet och förberedas inför nästa steg i livet. Vi är stolta över det vi gör och ser elevernas utveckling som vår framgång.

KÄRNVÄRDEN

Mångfald
Kulturen inom Aprendere Skolor är öppen och välkomnande. Vi tror att en mångfald bland både elever och medarbetare vad gäller kön, ålder, sexuell läggning, religion och etnicitet berikar och utvecklar oss både som människor och professionellt.

Potential
Vi strävar ständigt efter att se till våra elevers individuella behov och vi arbetar för att tillmötesgå dem. Vi vet att varje elev har en inneboende potential som är långt större än eleven själv tror och vi ser det som vårt uppdrag att mejsla fram denna potential. Detsamma gäller oss som medarbetare, att bli sedd och uppskattad för de vi är stärker våra förutsättningar att utvecklas utifrån vår potential.

Flexibilitet
Våra verksamheters relativa litenhet möjliggör en flexibilitet som inte finns på samma sätt i större organisationer. Vår storlek gör att beslutsprocesser är snabba, vilket i sin tur möjliggör ett ständigt pågående förbättringsarbete på enheterna. Om något inte fungerar på ett önskvärt sätt är sträckan från problemformulering till åtgärd kort.

Gemenskap
Vi ser på varandra som en stor familj. Både elever och medarbetare ska känna sig hemmastadda. Vi ser efter varandra och håller våra dörrar öppna för att uppmuntra till kommunikation och samtal. Vår strävan är alltid att ha en personlig relation med både våra elever och deras vårdnadshavare. Vi har samma strävan i våra relationer till leverantörer och samarbetspartners, samt mellan alla oss som arbetar inom Aprenderegruppen.