Välkommen till Lilla Parkskolan!

Från och med vårterminen 2020 heter vi Lilla Parkskolan. Vi vänder oss till alla grupper av elever och följer den svenska läroplanen för grundskolan.

Vi är en liten familjär skola där alla känner alla. Personaltätheten är hög. Våra elever blir därmed sedda och får bekräftelse varje dag. Det råder ett mycket bra socialt klimat på skolan. Vi har väldigt få incidenter på skolan och i det fall någon konflikt uppstår så tar vi tag i det direkt.

Vi har satsat mycket på att förbättra miljön. Vi har utfört målningsarbeten och lagt in nytt golv på entréplanet. Vårt skolbibliotek är rejält upprustat. Nya böcker och nya möbler har köpts in. Vi har också anlagt en konstgräsplan på skolgården. Där ges det utrymme för aktiviteter som fotboll, bandy och lekar. Vår ambition är att ytterligare utveckla skolgården för våra elever.

Rektor Lina WalinLilla Parkskolan