Välkommen till

Lilla Parkskolan

Din skola in i framtiden

Kort om oss

Lilla Parkskolan i Södertälje grundades hösten 2014 och är en grundskola för elever i årskurs F-9. Vi anser att vår pedagogiska arbetsform ger eleven en skolgång som gör de mer redo för livet och framtiden. Vi arbetar med Studie- och yrkesvägledning från läsår 1-9 i samarbete med Hej Syv. Målet på skolan är att eleverna efter nio år hos oss ska göra välgrundade gymnasieval. 

Vårt huvudfokus ligger på svenska språket, läsning och matematik, och vi värnar om att alla barn ska få stöd utifrån sina behov och intressen. Skolan ska vara en trygg och givande plats på vägen vidare i livet.

Vi är en liten skola med hög personaltäthet där alla känner alla och eleverna blir sedda och lyssnade på. Det sociala klimatet och alla elevers rätt att leka, umgås och lära värdesätter vi starkt på skolan. Vi har en aktiv elevhälsa och vi arbetar med Trivselledarprogrammet.

Aktuellt på Lilla Parkskolan

Tack för det här läsåret!

Tack för en fin sommaravslutning idag den 11 juni. Vi ses igen efter sommaren för ett nytt spännande läsår!

Rektor Lina har ordet

Vad händer på Lilla Parkskolan den här terminen? Läs rektor Lina Walins nyhetsbrev för att få reda på mer!

Nya lokaler på Nygatan

Under våren 2024 utökade vi med en nya fräscha lokaler för högstadiet på Nygatan 2, endast några minuter från vår andra lokal.

Möt våra trivselledare

Trivselprogrammets mål är bl.a. ökad aktivitet och trygghet på rasterna. Se vad våra ansvariga trivselledare säger.

Vi fyller 10 år!

I augusti har Lilla Parkskolan 10-årsjubileum och det vill vi självklart fira!

Mer information om det kommer.

Rulla till toppen