Välkommen till Lilla Parkskolan!

Vårterminen 2020 bytte skolan namn från Elafskolan till Lilla Parkskolan. Skolan som vid starten 2014 hade en Assyrisk/Syriansk profil vänder sig till alla grupper av elever och följer den svenska läroplanen för grundskolan. Nu har Lilla Parkskolan ingen uttalad profil men vårt huvudfokus ligger på svenska språket, på läsning, matematik och på att alla barn ska få stöd utifrån sina behov och intressen. Skolan ska vara en trygg och givande plats på vägen vidare i livet.

Vi är en liten skola där alla känner alla och eleverna blir sedda och lyssnade på. Personaltätheten är hög. Vi arbetar för att eleverna ska få stöd, beröm och bekräftelse varje dag. Det sociala klimatet och alla elevers rätt att leka, umgås och lära värdesätter vi starkt på skolan. Vi har ett aktivt EHT som stöttar övrig personal i arbetet för trivsel, trygghet och arbetsro. Från våren 2024 arbetar vi med Trivselledarprogrammet (Trivselledare.se). Detta för att erbjuda alla elever fin gemenskap och rörelsepauser i klassrummet, meningsfulla raster och ett aktivt och utvecklande fritids. Skolans kurator har utvecklat en egen Känsloskola för eleverna då vi tänker att det är viktigt att prata känslor, relationer och egna och andras gränser.

Lilla Parkskolan har satsat mycket på att förbättra miljön ute och inne de senaste åren. Från våren 2024 har skolan en kompletterande lokal på Nygatan 2 i centrala Södertälje. Detta för att skolan växer och för att vi vill möjliggöra att ta emot så många elever som möjligt som söker till oss. Men Lilla Parkskolan ska alltid vara Lilla Parkskolan då vi värdesätter små klasser, närhet mellan skolledning, personal, vårdnadshavare och elev. Många skolor är idag stora skolenheter och Lilla Parkskolan vill utgöra ett kvalitativt och tryggt alternativ till dessa. Många barn behöver ett mindre sammanhang och färre kontaktytor. 2024 firar Lilla Parkskolan 10 år och vi kommer i höst kunna erbjuda fler studieplatser. För intresse av att ställa sig i skolans kö, sök via hemsidan eller kontakta skoladministratör Eliza Afram på eliza.afram@lillaparkskolan.se

Har ni frågor till rektor eller önskar att göra ett besök hos oss så nås jag på lina.walin@lillaparkskolan.se och på 0724014580.

Ha en fin dag och på återhörande! 😊

Rektor Lina Walin