Elevhälsa

Vårt elevhälsoteam hjälper och stöttar elever och övrig personal i det dagliga arbetet. De arbetar aktivt tillsammans med övrig personal för att skapa trivsel, trygghet och arbetsro på skolan. På Lilla Parkskolan finns tillgång till skolsköterska och skolläkare, skolpsykolog, kurator, SYV och specialpedagog. 

För att stötta eleverna på raster och arbeta för fysisk aktivitet har skolan sedan januari 2024 arbetat med Trivselledarprogrammet.

Vi samarbetar med Klara SkolPool som på entreprenad har vårdgivaransvar för skolhälsovården. Klara SkolPool bedriver en kvalitativ vård där kontinuerligt arbete för patientsäkerhet och kvalitet är grundläggande för god vård och elevens bästa.

Mående och lärande är lika viktiga 
delar på Lilla Parkskolan

Från skolan och ut i livet

På Lilla Parkskolan strävar vi efter att ge eleverna den bästa framtidsresan, nämligen förberedelser för livet. Vi samarbetar med Hej Syv som ser till att eleverna får möta utbildade och erfarna studie- och yrkesvägledare. Våra pedagoger har också tillgång till ett material för att förbereda eleverna inför deras framtida utbildnings- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledning handlar om att hjälpa eleverna bli medvetna om sig själva, sina styrkor och utmaningar, få kunskap om vilka alternativ som finns och att lära sig ta och genomföra beslut.

Leken är lika viktig som betygen

Trivselprogrammet är ett pedagogiskt verktyg för att främja ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasterna, samtidigt som eleverna ges verktyg inom ledarskap och inkludering. Kombinerat med skolans egna handlingsplaner är ett av målen att minska kränkande behandling och utanförskap.

Trivselprogrammet (TL) utbildar elever till trivselledare som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna. Programmet använder också pedagogiska verktyg som rörelsepauser och praktiska undervisningsupplägg för att göra hela skoldagen mer aktiv, samt upplägg för fritidshemmet och ämnet idrott och hälsa.

Vad gör en trivselledare?

En trivselledare ska vara med och bidra till mer aktivitet, bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö. Trivselledarna deltar på två utbildningsdagar per år tillsammans med trivselledare från andra skolor i närområdet. Eleverna som utbildas i rollen som trivselledare får tips på hur de ska leda en lek, och fokus läggs på värderingar som inkludering, vänlighet och respekt. Trivselledarna har ansvar för att sätta igång och skapa aktivitet på rasten.

Trivselledarna bär västar eller kaptensbindlar, välkomnar alla som vill vara med och deltar även själva i aktiviteten. De planerar och utvärderar aktiviteterna och får dagligen träna sig på att leda.

Mål

Lilla Parks arbete med känslor
och relationer

För oss på Lilla Parkskolan är det viktigt att våra elever ska våga och kunna prata om känslor. Trygga relationer lär barnen om sina egna och andras gränser. I våra team är kuratorskompetensen ovärderlig då den ger en psykosocial dimension. Detta samarbete är viktigt i arbetet med att leda barnen mot att blir starka, trygga individer och för att de ska nå kunskapsmålen.

Om du är snäll mot mig så blir 
jag snäll mot dig

Vi som jobbar inom elevhälsan

Maria Månsson

Skolsköterska

Lotta Halvardsson Ekdahl

Kurator

Anna-Karin Modin Edström

Specialpedagog

Nemrod Gawrieh

Skolläkare

hyrs in via Klara Skolpool

John Kaneko

Skolpsykolog

Lotten Johansson

Studie- & yrkesvägledare

uppdrag av Hej Syv

Rulla till toppen