Om Lilla Parkskolan

Vilka är vi?

Lilla Parkskolans huvudfokus ligger på svenska språket, läsning, matematik och på att alla barn ska få stöd utifrån sina behov och intressen. Skolan ska vara en trygg och givande plats på vägen vidare i livet.

Vi är en liten skola där alla känner alla och eleverna blir sedda och lyssnade på. Personaltätheten är hög. Vi arbetar för att eleverna ska få stöd, beröm och bekräftelse varje dag. Det sociala klimatet och alla elevers rätt att leka, umgås och lära värdesätter vi starkt på skolan. 

Vår historia

Skolan startade från grunden år 2014 av Aprendere Skolor som även är huvudman. Då hette skolan Elafskolan och hade en Assyrisk/Syriansk profil. 

Från och med vårterminen 2020 heter vi Lilla Parkskolan och vänder oss sig till alla grupper av elever och vi följer den svenska läroplanen för grundskolan. 

Vår vackra byggnad

Byggnaden uppfördes av hovkonditor Davidsson efter ritningar av arkitekten Ernst Jacobsson år 1871. På sin tid var byggnaden en av de mest uppmärksammade i badortsstaden Södertälje. Huset är på senare år ombyggt till kontor och stoltserar numera som vår fina skola.

Elevhälsa

Vi har ett aktivt elevhälsoteam som hjälper och stöttar både elever och övrig personal i det viktiga arbete som krävs för att skapa trivsel, trygghet och arbetsro, tre områden vi värdesätter och strävar efter att upprätthålla varje dag.

Hej SYV

Vi vill ge eleverna den bästa framtidsresan: förberedelser för livet. Lilla Parkskolan samarbetar med Hej Syv som ser till att eleverna får möta utbildade och erfarna studie- och yrkesvägledare.

Trivselprogrammet

Från våren 2024 arbetar vi med Trivselledar-programmet (trivselledare.se) för att erbjuda alla elever fin gemenskap och rörelsepauser i klassrummet, meningsfulla raster och ett aktivt och utvecklande fritids.

Barns känslor är viktiga

För oss är det viktigt att våra elever ska våga och kunna prata om känslor. Goda relationer är en grund för trygghet och lärande. Som stöd i arbetet med att prata känslor och att våga känna som man känner finns all skolans personal.

Vår huvudman - Aprendere Skolor AB (publ.)

Lilla Parkskolan är en del av utbildningsföretaget Aprendere Skolor AB (publ.) som bedriver verksamhet inom grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, resursskola samt vuxenutbildning. Läs mer på www.aprendereskolor.se.

Rulla till toppen