Post- och besöksadress

Lilla Parkskolan i Södertälje
Parkgatan 1
151 32 Södertälje

Skolledning

Lina Walin : Rektor

Lina Walin

Rektor

072-401 45 80, 08-400 510 80 lina.walin@lillaparkskolan.se
Eliza Afram : Administratör

Eliza Afram

Administratör

073-522 74 76, 08-400 289 76 eliza.afram@lillaparkskolan.se

 

Personal

Anna Chabanova : Lärare åk 3-4

Anna Chabanova

Lärare åk 3-4

anna.chabanova@lillaparkskolan.se
Sabia Nawaz : Lärare NO och resurs

Sabia Nawaz

Lärare NO och resurs

sabia.nawaz@lillaparkskolan.se
Hani Demirbag : Fritidshem och resurs

Hani Demirbag

Fritidshem och resurs

hani.demirbag@lillaparkskolan.se
Aurora Hohxa : Fritidshem halvtid

Aurora Hohxa

Fritidshem halvtid

aurora.hohxa@lillaparkskolan.se
Catarina Karlsson : Lärare åk 5-6 & Hemkunskap

Catarina Karlsson

Lärare åk 5-6 & Hemkunskap

catarina.karlsson@lillaparkskolan.se
Diana Minasson : Mentor förskoleklass

Diana Minasson

Mentor förskoleklass

diana.minasson@lillaparkskolan.se
Sara Katto : Lärare åk 1

Sara Katto

Lärare åk 1

sara.katto@lillaparkskolan.se
Maria Hedsten : Lärare Bild och Musik

Maria Hedsten

Lärare Bild och Musik

maria.hedsten@lillaparkskolan.se
Aquiles Chaves Huaranga : Lärare Moderna språk

Aquiles Chaves Huaranga

Lärare Moderna språk

aquiles.chaves.huaranga@lillaparkskolan.se
Jonas Göth : Fritidshem och resurs

Jonas Göth

Fritidshem och resurs

jonas.goth@lillaparkskolan.se
Ibtessam Amno : Fritidshem och måltidsansvarig

Ibtessam Amno

Fritidshem och måltidsansvarig

ibtessam.amno@lillaparkskolan.se
Chloe Caummy : Fritidshem och resurs

Chloe Caummy

Fritidshem och resurs

chloe.caummy@lillaparkskolan.se

 

Elevhälsa

Skolläkare : Genom Aprendere

Skolläkare

Genom Aprendere

Maria Månsson : Skolsköterska - kontakt genom:

Maria Månsson

Skolsköterska - kontakt genom:

lina.walin@lillaparkskolan.se
John Kaneko : Skolpsykolog

John Kaneko

Skolpsykolog

Lotta Halvardsson Ekdahl : Specialpedagog och kurator - kontakt genom

Lotta Halvardsson Ekdahl

Specialpedagog och kurator - kontakt genom

lina.walin@lillaparkskolan.se