Praktisk information

Här hittar både du som elev och vårdnadshavare nyttig information om Lilla Parkskolan och vår verksamhet. 

Saknar du något är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att maila info@lillaparkskolan.se.

Vill du börja hos oss?

Behöver du fritidsplats?

Behöver du ta ledigt?

Sjukanmälan

För att sjukanmäla ditt barn ringer du till Lilla Parkskolans expedition på telefonnummer: 073-522 74 74.

Sjukanmälan sker senast kl. 08:10.

Synpunkter och klagomål

Om en elev eller förälder har klagomål på utbildningen finns olika möjligheter att framföra dessa. Om ett skriftligt eller muntligt klagomål lämnas till läraren ska detta vidarebefordras till rektor som sedan gör en rapport till huvudmannen. Rektorn kallar målsman och elev eller myndig elev till samtal.

I de fall det rör undervisningen hos en enskild lärare kallas även denna till mötet. Protokoll skrivs och en åtgärdsplan innehållande datum för återkoppling upprättas. Detta protokoll återrapporteras till huvudmannen. Efter återkoppling förnyas/förändras åtgärdsplanen alternativt avskrivs.

Det går även att vända sig direkt till huvudmannen med synpunkter och klagomål, klicka då här.

Försäkringsinformation

Lilla Parkskolans elever är försäkrade genom Södertäljes kommunala olycksfallsförsäkring.
Försäkringsbolag är Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF).

Rulla till toppen