Integritetspolicy:

Hur vi hanterar personuppgifter

Med anledning av GDPR, Dataskyddsförordningen på svenska, har vi förtydligat vår integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

Tack för att du använder våra tjänster och webbsidor. Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss på Lilla Parkskolan. I denna policy anges vilka personuppgifter som kan komma att behandlas av Aprendere skolor AB, huvudman för Lilla Parkskolan, genom användning av våra webbsidor och tjänster som exempelvis lillaparkskolan.se och Schoolsoft. Policyn talar även om hur personuppgifter kan komma att behandlas samt dina rättigheter i förhållande till dessa. Aprendere skolor AB har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter och behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter som behandlas

Enligt Dataskyddsförordningen avser en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, e-post, mobilnummer men även bilder, ljudupptagningar och IP-nummer räknas som personuppgifter.

Beroende på vilka tjänster du har valt att använda och/eller om du är befintlig elev på våra skolor kan vi komma att behandla följande typer av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer.
 • Användarinformation, t.ex. IP-nummer, webbläsarinformation, information om enheten du använder och även information om hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis vilka funktioner du använder.
 • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.
Vår utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de specifika personuppgifterna som har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort då de inte längre behövs. Viss data måste lagras i enlighet med lagar och förordningar exempelvis bokföringslagen eller skollagen och kommer därför inte raderas även om elev avslutar sina studier hos oss.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.
 • För administration av vår relation med våra elever.
 • För att utveckla och förbättra våra tjänster.
 • För att ge dig som elev/vårdnadshavare/medarbetare eller möjlig framtida elev/medarbetare information om våra tjänster.

Personuppgifter i skoladministrationen

Personuppgifter används i skoladministrationen bland annat vid betygshantering och frånvarorapportering, men även för statistik till SCB samt för internt bruk gällande utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Vi behandlar även särskilt känsliga personuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinformation på våra skolor enligt bestämmelserna i Patientdatalagen (SFS nr: 2008:355)

Personuppgifter i marknadsföringssyfte

Om det finns möjlighet att uppge dina personuppgifter på vår webbplats eller vid annan kontakt med oss kan du göra detta frivilligt. I de fall där du själv uttryckt ett behov av att komma i kontakt med oss kommer personuppgifterna endast användas i syfte att uppfylla respektive ändamål, t.ex. att överföra önskad information via post, telefon, sms eller e-post. Du kan när som helst välja att tacka nej till att ta emot denna typ av information.

Personuppgifter i sociala medier

Vi använder sociala medier som kommunikationskanal för att nå våra målgrupper med information om våra tjänster. Vi arbetar både med eget och sponsrat innehåll mot våra målgrupper i följande kanaler:

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • LinkedIn

När du registrerar ett konto på sociala medier samtycker du själv till hantering av personuppgifter på den aktuella kanalen. Du väljer själv vilka uppgifter i din profil som ska vara synlig för andra. Beroende på hur du har valt att ställa in din profil är det endast dessa uppgifter som vi kan få tillgång till. Om du vid något tillfälle kommunicerar med oss via sociala medier väljer du själv vilka personuppgifter du vill dela med dig av.

Övrig användarinformation som samlas in via sociala medier används enbart för statistiska ändamål, t.ex. för att sammanställa rapporter avseende användning och interaktion.

Cookies

Våra webbsidor använder cookies. Cookies är så kallade textfiler som skickas från en webbserver och lagras i din dator. Genom att den webbläsare som du använder dig av är inställt på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats.

Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbsidor. Uppgifterna kommer inte lagras på sådant sätt att de hänförs till en särskild person och de kommer inte heller att kombineras med andra uppgiftskällor.

Vi använder även så kallade tredjepartscookies från andra företag för statistiska ändamål. I dessa cookies kan t.ex. IP-adresser, enhetsinformation, webbläsarinformation och liknande information sparas.

Du kan själv förhindra installation av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Notera dock att du kan vara förhindrad att använda funktioner på webbplatsen till fullo om du ändrar sådana inställningar. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.

Dina rättigheter

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat i våra register, samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter som finns i våra register.

För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på gdpr@lillaparkskolan.se.

Rulla till toppen