Frågor och svar

Jonas Göth och Hani Demirbag är ansvariga för skolans Trivselprogram.
Nedan har de svarat på de vanligaste frågorna.

Det bästa med trivselprogrammet är att det är pedagogiskt verktyg för ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasterna. En annan positiv effekt är att det sätter fokus på fysisk aktivitet, ökar trivseln, mer aktiva raster och det minskar även konflikter och mobbning.

Möjligheten till att vara med och påverka vad som händer på rasterna. Rasterna har blivit lugnare och tydligare. Har man ingen att vara med ,så kan man alltid delta i en trivselledaraktivitet.

Varje vecka finns det olika aktiviteter att välja på. På båda rasterna har eleverna möjlighet att välja på alla lekar som ingår i trivselledarprogrammet och då utifrån ett aktivitetsschema för veckan. Tillsammans med trivselledarna har vi valt ut två olika aktiviteter varje vecka, det kan vara allt från King, ta flaggan, supermusen och många andra lekar som ingår i programmet.

Att det finns planerade aktiviteter, där alla som vill får vara med.

  • Målet med programmet är att öka trivseln.
  • Bygga goda vänskapsrelationer.
  • Främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt.
  • Programmet genomsyras av värderingar som inkludering, vänlighet och respekt.

Varje termin håller trivselprogrammet utbildningsdag för skolans nya trivselledare tillsammans med elever från andra skolor i nätverket. Dagen är en viktig del i utbildningen av trivselledarna. Här får de lära sig nya aktiviteter och terminens TL-dans.

Det är en stor variation i aktiviteterna för att det ska finnas något för alla. Fokus läggs på samarbete och att aktiviteterna ska vara flexibla, ”inhopparvänliga” och passa olika åldrar.
Eleverna får också lära sig vara en god förebild, en positiv och tydlig ledare och ta ansvar för uppdraget som man tackat ja till.

På utbildningsdagen får de äldsta eleverna ledarrollen. De får ha väst eller kaptensbindel på sig för att visa att de är lagkaptener i grupperna. Deras roll är att dela in deltagarna i lag, starta aktiviteterna samt peppa gruppen under dagen. De deltar även själva i aktiviteterna under dagen.

Målet är att alla trivselledare efter utbildningen ska vara väl förberedda för att sätta i gång, leda och genomföra aktiviteterna.

Jonas Göth

Fritdshem & resurs

jonas.goth@lillaparkskolan.se

Hani Demirbag

Fritidshem & resurs

Rulla till toppen