Rektor Lina har ordet - april

Under detta läsår har kollegiet arbetat med ökat fokus på trivsel, trygghet och studiero. I januari 2024 fick vi tillgång till en fin kompletterande lokal på Nygatan 2 i Södertälje, detta då huset på Parkgatan 1 hade blivit för trångt. Så nu finns återigen platser att söka på skolan och det är bra då vi önskar växa lite till. Men en liten skola kommer vi alltid att vara.

Lilla Parkskolan arbetar på att eleverna ska öka sin studiemotivation, sitt driv och sin gemenskap genom lek och kamratskap. Vi har laborerat lite med gruppindelningar och prövat oss fram till lugnast möjliga sammansättning av klasser och vi har under våren 2024 satsat på att vara med i Trivselledarprogrammet. Genom detta program får personal och barn möjlighet att hämta material och idéer för lekar, aktiviteter och rörelse och pausprogram, och från november 2023 till februari 2024 så vi en markant skillnad på rasterna. Nu leker barnen och då uppstår färre konflikter.

Vi har under 2023/2024 satt samman ett stadigt elevhälsoteam (EHT) av kompetenta resurser och vi prövar bästa form av dialog då många arbetar deltid. Inför nästa läsår ska en tydligare systematik presenteras i dialogen mellan personal och EHT. Elevhälsoteamet och det proaktiva arbetet är av största vikt för såväl mående som lärande.

Ett annat mål verksamheten har är att vi ska arbeta tematiskt och ämnesintegrerat och ha ständigt fokus på svenska språket då det är grunden till alla skolämnen. Detta är arbetssätt som lämpar sig särskilt väl i en skola med åldersblandade klasser. Vi kommer sätta en ny form inför läsåret 2024/2025 och mer info kommer när vi utvärderat 2023/2024 och planerat färdigt läsåret 2024/2025.

Jag vill nu önska dig en fin dag!
Lina Walin, rektor

Kontakta gärna mig eller Eliza med frågor, tankar och undringar. Vi nås lättast per mejl men kan såklart ringa upp om ni hellre vill prata i telefon.

Lina Walin

Rektor

072-401 45 80
08-400 510 80
lina.walin@lillaparkskolan.se

Eliza Afram

Administratör

073-522 74 76
08-400 289 76
eliza.afram@lillaparkskolan.se

Rulla till toppen